Reply – Semnificatia numelui
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Semnificatia numelui
— by mitzanoo mitzanoo
Numele - Litera A

ABEL - (ebraicã) hebel = respiratie
ADAM - (ebraicã) om; (asiriana) adamu = a face; (ebraicã) adam = a fi rosu; (ebraicã) adamah = pãmânt.
ADELA - (germanã) adal = nobil
ADELAIDA - (germanã) Adalheidis: adal = nobil + heid = fel, tip.
ADELINA - variantã a numelui Adela.
ADINA - (ebraicã) - delicat, subtire.
ADOLF - (germanã) Adalwolf = lup nobil
ADRIA - forma a numelui din Adriana
ADRIAN - provine din Hadrianus = din Hadria, oras din Nordul Italiei.
AGATA - (greacã) - agathos = bun
AGLAIA - (greacã) - splendoare, frumusete
AGNES - (greacã) hagnos = cast
AGNETA - provine din numele Agnes.
AHMED - (arabã) - de încredere
AIME - (francezã) - iubit
ALAN - (bretona) = pietricicã sau frumos
ALBERT - (germanã) Adalbrecht = nobilime strãlucitã
ALEXANDRU - (greacã) Alexandros = aparatorul; alexein = a apãra, a veni in ajutor.
ALFONS - (germanã) gata de luptã
ALFRED - (englezã veche) elf = spiridus + red = sfat
ALI - (arabã) sublim, elevat.
ALICE - (francezã) - forma scurtã a numelui Adelais, ce provine din Adelaida.
ALIN - (romana) - variantã româneascã a lui Alan
ALIN/ALINA - (arabã) = nobil
AMALIA - (germanã) amal = muncã
AMANDA - (latinã) amando = indrãgit
AMBRA - (arabã) chihlimbar, auriu
AMELIA - forma a numelor Amalia sau Emilia
AMZA - (arabã) hamuza = puternic, sigur
ANA - (ebraicã) channah = favoare, milã
ANABELLA - combinatie a numelor Ana si Bella
ANAMARIA - combinatie a numelor Ana si Maria
ANASTASIE/ANASTASIA - (greacã) anastasios = înviere
ANATOL - (greacã) anatole = rãsãrit
ANCA - (romana) Forma a numelui Ana
ANDRA - forma a numelui Andreea.
ANDREI - (greacã) provine din Andreas, aner = al omului
ANDROMEDA - (greacã) a te gândi la un om
ANEMONA - (greacã) anemos = vânt
ANETA - forma a numelui Ana
ANGELA - (greacã) angelos = mesager
ANITA - forma a numelui Ana.
ANTIM - (greacã) anthos = înfloritor sau, în sens figurat, "prosper".
ANTIPA - (greacã) Antipatros = opus sau potrivnic
ANTON/ANTONELA - (greacã) anthos = floare
ANTIGONA - (greacã) anti = împotriva + gone = nastere
AFRODITA - (greacã) aparut din spuma
APOLLO/APOLONIA - (greacã) apelo = putere sau apollumi = a distruge
ARETA - (greacã) arete = virtute
ARIADNA - (greacã) cel mai sfant: ari = cel mai, adnos = sfânt
ARINA - variantã ruseascã a numelui Irina.
ARISTIDE - (greacã) cel mai bun fel: aristos = cel mai bun + eidos = fel
ARCADIE - (greacã) arktos = urs
ARMAND - (germanã) on inarmat- variantã francezã a numelui german Herman: heri = arma + man = om
ARNOLD - (germanã) putere de vultur. Compus din elementele arn = vultur + wald = putere
ARPAD - (maghiarã) sãmântã
ARTHUR - (celtica) art = urs + viros = om
ASTRID - (norvegianã) - variantã modernã a numelui Astrith = frumos
ATANASIE - (greacã) athanasios = nemuritor: a = negatie + thanatos = moarte
ATENA - (greacã) ather = ascutit + aine = rugãciune
ATTILA - (gotic) atta = tata
AUGUST/AUGUSTIN - (latinã) augere = a creste, mare, venerabil
AURA = aura (luminã distinctã)
AUREL / AURELIAN - (latinã) aureus = aurit
AURORA - (latinã) - zori de zi
AVRAM - (ebraicã) hamon = tatal celor multi

Numele - Litera B

BALINT - (maghiarã) - variantã a numelui Valentin
BALTAZAR - (feniciana) - Protejati-l pe rege !
BAPTIST - (greacã) baphein = a scufunda, botez
BARBARA - (greacã) barbaros = strãin
BARTHOLOMEU - (ebraicã) = brãzdat
BAZIL - (greacã) basileus = rege
BEATRICE - variantã numelui Beatrix
BEATRIX - (latinã) - cãlãtor
BENEDICT - (latinã) - binecuvantat
BERNARD - (germanã) bern = urs + hard = curajos, puternic
BERTA - (germanã) beraht = faimos, strãlucit
BERTOLD - (germanã) - înteleptul conducãtor; beraht = stralucit + wald = putere
BIANCA - (italianã) = alb
BOGDAN - (slavã) dar de la Dumnezeu; bog = Dumnezeu + dan = dar
BORIS - forma scurta a numelui Borislav; (turcã) scurt sau lup
. BRAD - (englezã) board = larg, mare
BRIAN - (celtã) bruaich = deal sau bri = puternic
BRIGIT - (irlandezã) - înalta zeitã

Numele - Litera C

CALISTRAT - (greacã) armata frumoasa; kallos = frumos + stratos = armatã
CARL/CARLA - variantã a numelui Carol
CATRINA - variantã a numelui Ecaterina
CAMELIA - (latinã) enorias
CARINA - (greacã) mic si drag
CARMEN - (spaniolã) carmen = cântec
CAROL/CAROLINA - (germanã) om; (englezã) colind
CAZIMIR - (slavã) a distruge pacea; kazic = a distruge + mir = pace
CASANDRA - (greacã) kekasmai = a straluci + aner = om
CASIAN/CASIANA - (latinã) cassus = gol
CATALIN/CATALINA - variantã a numelui Ecaterina
CECILIA - (latinã) caecus = orb
CELESTINA - (latinã) calelestis = ceresc
CELINA - variantã a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina
CELINE - prescurtare a numelui Marcelina
CEZAR / CEZARA / CEZARINA - (latinã) caesaries = pletos
CHRIS - prescurtare a numelui Cristopher sau Cristian
CRISTIAN/CRISTINA - (latinã) = crestin
CRISTOFER - (greacã) Purtandu- l pe Hristos; Christos = Heistos + pherein = a purta.
CIPRIAN - (latinã) - din Cipru
CLARA - (latinã) clarus = clar, luminos
CLAUDIU - (latinã) claudus = schiop
CLEMENT - (latinã) clemens = mila, compasiune
CLEOPATRA - (greacã) gloria tatalui; kleos = glorie + patros = al tatalui
CONSTANTIN / CONSTANTINA / CONSTANTA - (latinã) Constans = constant, stabil
CONSUELA - (spaniolã) = consolare
CORA - (greacã) - variantã a numelui Corina
CORINA - (greacã) kore = fecioarã
CORNEL / CORNELIA - (latinã) cornu = corn
COSMA / COSMIN / COSMINA - (greacã) kosmos = ordine, decentã


Numele - Litera D

DACIA / DACIANA (latinã) din Dacia
DAMIAN (greacã) daman = a domestici
DAN / DANA - prescurtare a numelui Daniel
DANIEL / DANIELA (ebraicã) El a judecat, Dumnezeu este judecatorul meu
DAFNE (greacã) = dafin, laur
DARIA - variantã din persanã, rayavahush: raya = a poseda + vahu = bine
DAVID (ebraicã) - iubit, indrãgit
DELIA (greacã) - din Delos, o insula greceascã
DELICIA (latinã) deliciae = deliciu, plãcere
DALILA (ebraic) delicat
DEMOSTENE (greacã) vigoarea poprului; demou = al poporului + sthenos = vigoare, putere
DENIS - variantã a numelui Dionisie
DESDEMONA (greacã) dysdaimon = farã noroc
DESIDERIU (latinã) desiderium = a dori
DESPINA (greacã) amantã, iubita
DIANA dues = divin, ceresc
DINA (greacã) = puternic
DITA (ceha) = dar scump
DIONISIE (greacã) Dios = al lui Dumnezeu + Nysa = numele unui munte
DOINA (romana) - cântec romanesc
DOMINIC / DOMNICA (latinã) Dominicus = al domnului
DORA - prescurtare de la Teodora
DORIN / DORINA (greacã) doros = dar; (francezã) auriu
DOROTHEA (latinã) Dorotheos = darul lui Dumnezeul doron = dar + theos = Dumnezeu
DORU/DOREL (romana) - dor
DRAGAN - variantã a numelui Dragomir
DRAGOMIR (slavã) valoros si pasnic; dorogo = valoros, de pret + mir = pace
DRAGOS - variantã a numelui Dragomir
DUMITRU (greacã) pãmântul mama; de = pãmânt + meter = mama

Numele - Litera E

ECATERINA - (greacã) katharos = pur; hekateros = amandoi sau de la numele eitei Hecate
EDGAR - (englezã) ead = bogat, bine cuvantat + gar = sulitã
EDITH - (nordic) dar scump
EDMOND - (englezã) ead = bogat, binecuvântat + mund = protector
EDUARD - (englezã) ead = bogat, binecuvantat + weard = garda, apãrãtor
ELEONORA - (germanã) - variantã a numelui Elena; (greacã) luminã
ELENA - (greacã) helene = torta, foc sau selene = luna
ELIANA - (greacã) helios = soare
ELISABETA - (ebraicã) Elisheba = Dumnezeu in jurãmântul meu
ELIZA - variantã a numelui Elisabeta
ELLA - (germanã) ali = altul
ELVIRA - (germanã) Totul e adevãrat; al = tot + wer = adevãrat
EMANUEL - (ebraicã) Dumnezeu este cu noi
EMERIC - (germanã) reguli de munca
EMIL / EMILIA / EMILIAN - (latinã) aemulus = rival
EMMA - (germanã) ermen = întreg, universal
EMANOIL - variantã a numelui Emanuel
ERIC / ERICA - (norvegianã) ei = vesnic + rikr = conducãtor
ERNEST - (germanã) eornost = seriozitate, onestitate
ESMERALDA - (spaniolã) smarald
ESTELA - (francezã) stella = star EUGEN / EUGENIA (greacã) eugenes = bine nãscut
EUFROSINA - (greacã) bucurie
EUSEBIU - (greacã) eusebes = pios
EVE - (ebraicã) chavah = a respira sau chayah = a trãi
EVELINA - (latinã) avis = pasãre

Numele - Litera F

FABIAN - (latinã) faba = fasole
FELIX / FELICIA - (latinã) = de succes, norocos
FERDINAND - (germanã) fardi = cãlãtorie + nand = gata, pregãtit
FILIP - (greacã) philos = prieten + hippos = cal
FIONA - (galeza) = alb
FLAVIA / FLAVIUS / FLAVIAN - (latinã) auriu sau blond; flavus = galben
FLORA / FLOAREA / FLORICA - (latinã) flos = floare
FLORENTA / FLORENTIN / FLORENTINA - (latinã) florens = prosper, înfloritor
FLORIAN / FLORIN -(latinã) flos = floare
FRANCISC (latinã) Franciscus = francez
FREDERIC / FREDERICA - (germanã) frid = pace + ric = conducãtor

Numele - Litera G

GABRIEL / GABRIELA - (ebraicã) Gabriyel = omul puternic al lui Dumnezeu
GASPAR - (maghiarã) - provine de la numele rocii Jasp (persanã) trezorier
GAVRIL - variantã a numelui Gabriel
GENOVEVA - (galezã) femeie din trib
GHENADIE - (greacã) gennadas = nobil, generos
GEORGE - (greacã) georgos = fermier, lucrãtor al pãmântului; ge = pãmânt + ergon = muncã
GERALD - (germanã) stapanul sulitelor; ger = sulitã + wald = putere
GERARD - (germanã) ger = sulitã + hard = puternic, curajos
GERTRUDE - (germanã) sulita puterii
GILBERT - (germanã) garantie strãluciutã; gisel = garantie, angajament + beraht = luminos
GILDA - (germanã) gild = sacrificiu
GIL - (latinã) = cãpritã
GINA - variantã a numelui Georgiana; (japoneza) argintiu
GIOCONDA - (latinã) Jucunda = fericit
GISELLE - (germanã) garantie
GIULIA - variantã a numelui Iulia
GIUSEPPE - variantã italiana a numelui Iacob
GLORIA - (latinã) = glorie
GORAN - (slavã) = muntean
GRATIAN - (latinã) gratus = gratie
GRIGORE - (greacã) gregoros = atent
GRETA - variantã a numelui Margareta
GYULA - (maghiarã) - variantã a numelui Iuliu
GYURI - (maghiarã) - variantã a numelui Gheorghe

Numele - Litera H

HARALD - (scandinavã) - variantã a numelui Harold
HAROLD - (englezã) = conducãtorul ostii
HARIETA - provine de la numele Henry
HASAN - (arabã) bun, frumos; hasuna = a fi bun
HECTOR - (greacã) echein = a poseda, a avea
HEIDI - variantã elvetianã a numelui Adelaida
HELGA - (norvegianã) heilagr = prosper, de succes
HELIODOR - (greacã) Heliodoros = darul Soarelui
HELMUT - (germanã) helm = casca + muot = minte
HENRY - (germanã) Heimerich = stãpânul casei; heim = casã + ric = putere
HERBERT - (germanã) heri = armatã + beraht = stralucit
HERMES - (greacã) stalpi de piatra
HILDEGARD - (germanã) hild = luptã + gard = încercuire
HORATIU - (latinã) hora = orã
HORTENSIA - (latinã) hortus = gradinã
HUSSEIN - variantã a numelui Hassan

Numele - Litera I

IACOB - (ebraicã) Ya'aqob = înlocuitor
IANCU - (romana) - variantã a numelui Ion
IBOLYA - (maghiarã) = violeta
IDA - (germanã) id = muncã, lucru
IGNATIU - (latinã) ignis = foc
ILDIKA - (maghiarã) - variantã ungureascã a numelui Hilda. (germanã) hild = luptã
ILEANA - (romana) - variantã a numelui Elena
ILIE / ILINCA - (ebraicã) Eliyahu = Dumnezeul meu este Yahweh
ILONA - (maghiarã) - variantã ungureascã a numelui Elena
IMRE - (maghiarã) - variantã maghiarã a numelui Emeric
INGRID - (norvegianã) Ing este frumoasã (Ing este numele unei zeitati nordice)
INOCENTIU - (latinã) innocens = nevinovat
IOACHIM - (ebraicã) stabilit de Dumnezeu
IOLANDA - (francezã) Violante = violet
ION /IOAN / IOANA - (ebraicã) Yochanan = Dumnezeu este milos
IOSIF - (ebraicã) - cel care va adãuga
IRIMIA - (ebraicã) Yirmeyahu = Dumnezeu
IRINA - (greacã) eirene = pace
IRIS - (greacã) curcubeu
ISAC - (ebraicã) Yitschaq = cel care râde
ISABELA - (ebraicã) fiica lui Baal - variantã a numelui Elisabeta
ISOLDA - (galezã) = frumos
IUDITH - (ebraicã) Yehudit = femeie din Iudeea
IULIA / IULIU / IULIAN / IULIANA / JULIETA - (greacã) oulos = bãrbos
IUSTIN / IUSTINA - (latinã) = just, drept
IVAN - variantã slavã a numelui Ion

Numele - Litera J

JEAN - (francezã)- varinatã a numelui Ion - (ebraicã) Yochanan = Dumnezeu este milos

Numele - Litera K

KLAUS - Variantã de la Claus, diminutiv de la NICOLAE (greacã) victoria poporului: nike = victorie + laos = popor

Numele - Litera L

LADISLAU - variantã a numelui Vladislav
LALA - (slavã) = lalea
LARISA - (greacã) lerisai = cetate, citadelã
LASZLO - (maghiarã) - variantã ungureascã a numelui Vladislav
LAURA /LAURENTIU - (latinã) Laurus = lauri
LENA - variantã a numelui Elena
LEO - (latinã) = leu
LEON - (greacã) = leu
LEONARD - (germanã) leu curajos; leon = leu + hard = curajos
LEONIDA - (greacã) leon = leu
LEONTIN / LEONTINA - (latinã) - variantã a numelui Leo
LEOPOLD - (germanã) liut = popor + bald = îndrãznet
LETITIA - (latinã) bucurie, fericire
LIDIA - (greacã) din Lidia, o regiune din Asia Micã
LILIANA - (latinã) lilium = crin
LINDA - (spaniolã) frumoasã
LISA - variantã a numelui Elisabeta
LIVIA - (latinã) liveo = a invidia sau lividus = invidios
LOLITA - (spaniolã) - variantã a numelui Lola
LUBOMIR - (slavã) lub = dragoste + mir = pace
LUCA - (greacã) Loukas = din Lucania, o regiune din Italia
LUCIA / LUCIAN (latinã) lux = luminã
LUDMILA - (slavã) in favoarea poporului; lud = popor + mil = mila, favoare
LUDOVIC - (germanã) Hludwig = luptãtor de seama; hlud = faimã + wig = luptãtor
LUMINITA - (romana) = luminã

Numele - Litera M

MACARIE - (greacã) makaros = binecuvantat
MADALINA - variantã a numelui Magdalena
MAGDA - variantã a numelui Magdalena
MAGDALENA - din Magdala (un sat din Galileea)
MAHOMED - (arabã) hamida = a lãuda
MAIA - (latinã) = mare
MANOLE - variantã a numelui Emanuel
MANUEL / MANUELA - variantã a numelui Emanuel
MARA - (ebraicã) amar; (maghiarã) - variantã numelui Maria
MARC - (latinã) Mars = zeul Marte
MARCEL - variantã a numelui Marc
MARGARETA - (greacã) margãritar, perlã
MARGO / MARGOT - variantã a numelui Margareta
MARIA / MARICA / MARITZA - (ebraicã) = mare de amaraciune, (egipteana) iubit
MARIANA / MARIAN - combinatie intre Maria si Ana
MARILENA - combinatie intre Maria si Elena
MARIN - (latinã) marinus = al mãrii
MARIUS - (latinã) Mars = zeul Marte
MARLENE - Combinatie intre Maria si Magdalena
MARTA - (ebraicã) = stapâna casei, doamnã
MARTIN - (latinã) Mars = zeul Marte
MATEI - (ebraicã) Mattithyahu = dar de la Dumnezeu
MATILDA - (germanã) maht = putere + hild = lupta
MAURA - (galezã) = mare; (latinã) brunet
MAX - prescurtare de la Maximilian
MAXIMILIAN - (latinã) maximus = cel mai mare
MEDEEA - (greacã) = a pondera sau istet
MELANIA - (greacã) melaina = negru, întunecat
MELISA (greacã) = albina
MERCEDES - (spaniolã) = compasiune, milã
MICA - prescurtare de la Mihaela
MIHAI / MIHAIL / MIHAELA - (ebraicã) Miyka'el = Cine este ca Dumnezeu
MILENA - (slavã) mil = milã
MIMI - prescurtare de la Maria
MINERVA - (latinã) = inteligentã
MIRA - (sanscrita) prosper; (latinã) myrra = mir
MIRABELA - (latinã) mirabilis = minunat
MIRANDA - (latinã) mirandus = minunat, admirabil
MIRCEA - (slav) mir = pace
MIRELA - (provensala) mirar = a admira
MIRIAM (ebraicã) - variantã a numelui Maria
MIROSLAV - (slav) mir = pace + slav = slavã, glorie
MONA / MONICA - (latinã) moneo = sfãtuitor
MOISE - (egipteana) mes = fiu
MUSTAFA - (arabã) = alesul

Numele - Litera N

NADIA - variantã a numelui rusesc Nadejda = speranta; (arabã) primul
NADINE - variantã a numelui Nadia
NANA - (japoneza) = mãr
NAOMI - (ebraicã) No'omi = neplãcut
NAPOLEON - (germanã) Nibelungen = copiii cetii
NARCIS / NARCISA - (greacã) narke = somn, amortit
NASTASIA - variantã a numelui Anastasia
NATALIA - (latinã) Natalia = Ziua de Crãciun
NAZARIE - (latin) Nazarius, = din Nazareth
NICOLAE - (greacã) victoria poporului: nike = victorie + laos = popor
NICODIM - (greacã) victoria poporului nike = victorie + demos = popor
NIKITA - (latinã) Aniketos = invincibil
NONA - (latinã) = al nouãlea
NORA - variantã a numelui Eleonora
Numele - Litera O

OANA - variantã a numelui Ioana
OCTAVIAN - (latinã) = al optulea
ODETTE - (germanã) od = noroc, avere
OFELIA (greacã) ophelos = ajutor
OLEG / OLGA - (norvegianã) heilagr - prosper
OLIMPIA - (greacã) Olympus = muntele zeilor
OLIVER / OLIVIA (germanã) Alfihar = armata de spiridusi; (latinã) oliva = maslin
ORESTE - (greacã) orestais = muntean
ORLANDO - variantã a numelui Roland
OSCAR - (galezã) os = cerb + cara = iubit lover; (englezã veche) os = bun + gar = sulitã
OTTO - (germanã) od = noroc, avere
OVIDIU - (latinã) ovis = oaie

Numele - Litera P

PAMELA - (greacã) o dulceatã; pan = tot + meli = miere
PARTENIE - (greacã) parthenos = fecioarã
PASCAL - (latinã) Pascha = Paste
PATRICIA - / PATRICIU / PATRICK (latinã) Patricius = nobil, aristocrat
PAUL - (latinã) paulus = mic, umil
PAVEL - variantã slavã a numelui Paul
PEPE - prescurtare spaniolã a numelui Iosif
PETRU / PETRONELA - (greacã) petros = piatrã
POLIXENIA - (greacã) polloi = multi + xenoi = strãini

Numele - Litera R

RADA, RADU, RADOVAN - (slav) rad = fericit
RADOMIL - (slav) rad = fericit + mil = mila
RADOSLAV - (slav) rad = fericit + slav = slavã, glorie
RAISA - (greacã) rhaion = mai relaxat; (idis) = trandafir
RAMON / RAMONA - variantã catalanã a nunelui Raymond
RANDOLF - (germanã) rand = muchie + wulf = lup
RAFAEL - (ebraicã) Repha'el = Dumnezeu a vindecat
RAUL - variantã spaniolã a numelui Randolf
RAYMOND - (germanã) Reginmund: ragin = sfat + mund = protector
RAZVAN - variantã a numelui Radovan. Nume adus din India de catre tigani, insemnand "aducator de vesti bune". (rus) razvati = a cauta un sens, un înteles
RENATA - (latinã) = renãscut
RENA - variantã francezã a numelui Renata
REYNOLD - (germanã) Reginold; ragin = sfat + wald = putere
RICHARD - (germanã) ric = putere + hard = curajos
ROBERT - (germanã) hrod = faima + beraht = strãlucitor
ROBIN - variantã a numelui Robert
RODICA - (slav) rod = fertil, rodnic
ROGER - (germanã) hrod = faima + ger = sulitã
ROLAND - (germanã) hrod = faima + land = pãmânt
ROMEO - (latinã) trecãtor prin Roma
ROSA - (latinã) trandafir
ROSALIA - (latinã) trandafir
ROSALINDA - (germanã) hros = cal + linde = bland; (latinã) trandafir frumos
ROXANA - (persana) zori de zi
RUDOLF - (germanã) hrod = faima + wulf = lup
RUPERT - variantã a numelui Robert
RUXANDRA - variantã a numelui Roxana

Numele - Litera S

SABINA - (latinã) - locuitoare a unei regiuni centrale din Italia
SABRINA - (galezã) Severn - râu din tara Galilor
SALOMEA - (ebraicã) shalom = pace
SAMANTA - variantã a nunelui Samuel; (ebraicã) = ascultãtor
SAMSON - (ebraicã) Shimshon = soare
SAMUEL - (ebraicã) Shemu'el = numele lui Dumnzeu sau "Dumnezeu a auzit"
SANDA / SANDRA / SANDU / SASHA - prescurtare de la Alexandra/Alexandru
SAUL - (ebraicã) Sha'ul = cerut, solicitat
SEBASTIAN - (latinã) din Sebastia, un oras din Asia Mica; (greacã) sebastos = venerabil
SELENA - (greacã) - Luna
SEPTIMIU - (latinã) = al saptelea
SERAFINA - (ebraicã) = seraphim de foc
SERENA - (latinã) = senin, linistit
SERGIU - (latin ) = servitor
SEVER / SEVERIN - (latinã) = dur, autoritar
SIDONIA - (latinã) din Sidon, un oras fenician
SIGISMUND / SIGMUND - (germanã) sige = victorie mund = protector
SILVESTRU - (latinã) = pãdurean
SILVIA - (latinã) silva = lemn, pãdure
SIMION / SIMON / SIMONA - (ebraicã) Shim'onfiltered = a asculta
SMARANDA - (romana) = privine de la "smarald"
SOFIA - (greacã) = întelepciune
SOLOMON - (ebraicã) shalom = pace
SONIA - variantã a numelui Sofia
SOFRONIE (greacã) sophron = autocontrol
SORIN / SORINA - (romana) soare. Nume tipic romanesc
SOREL - (germanã) = acru
SPIRIDON - (latinã) spiritus = spirit
STAMATE - (greacã) stamato = a opri, stop
STAN / STANISLAV - (slav) stan = guvernare, putere + slav = slavã
STEFAN / STEFANIA - (greacã) stephanos = coroanã
STELA - (romana) = stea
STELIAN - (greacã) stylos = stâlp
SUZANA - (ebraicã) shushan = crin, trandafir
SVETLANA - (slav) svet = luminã

Numele - Litera T

TAMARA - (ebraicã) = date din palma
TEMISTOCLE - (greacã) themistokles = gloria legii: themistos = al legii + kleos = putere, glorie
TEODOR / TEODORA - (greacã) Theodoros = dar de la Dumnezeu : theos = zeu + doron = dar
TEOFIL (greacã) prieten al lui Dumnezeu; theos = Dumnezeu + philos = prieten
TEREZA/TEREZIA - (greacã) theros = vara sau therizein = a strange roadele
TEODOSIE - (greacã) theos = zeu + dosis = dãruit
TIBERIU / TIBOR - (latinã) de la Tibru, râul ce trece prin Roma
TIMOTEI - (greacã) timan = a onora + theos = Dumnezeu
TITUS - (latinã) titulus = titlu de onoare
TITZIAN / TITZIANA - variantã a numelui Titus
TOMA - (ebraicã) Te'oma = geaman
TRISTAN - (celtic) Drystan: drest = rãscoala, tumult; (latinã) tristus = trist
TUDOR - (celtic) Teutorigos = conducãtorul poporului

Numele - Litera V

VADIM - variantã a numelui Vladimir
VALENTIN / VALENTINA - (latinã) valens = puternic, viguros
VALERIA / VALERIU / VALERIAN - (latinã) valere = a fi puternic
VALTER - (germanã) wald = conducator + heri = armatã
VANDA - (slav) = cãlãtorie
VARVARA - variantã a numelui Barbara
VASILE - (greacã) basileus = rege
VERA - (rusa) credinta (latinã) verus = adevãr
VERONA - numele unui oras din Italiua
VERONICA - (greacã) Pherenike = a aduce victoria: pherein = a aduce + nike = victorie; (latinã) Vera icon = imagine reala
VESPASIAN - (latinã) vesper = vest sau seara, vespa = viespe
VICTOR - (latinã) = victorie
VINCENT - (latinã) vincere = a cuceri
VIOLA / VIOLETA - (latinã) = violet
VIOREL / VIORICA - (romana) - de la numele florii viorea
VIRGIL - nume roman de familie
VIRGINIA - (latinã) virgo = virginã, fecioarã
VITALIE - (latinã) vitalis = vital, al vietii
VIVIANA - (latinã) vivus = viu
VLAD - (slav) volod = putere
VLADIMIR - (slavã) volod = a conduce, putere + mer = mare, faima sau mir = pace

Numele - Literele XYZ

XENIA - (greacã) = ospitalitate
WILHELM / WILLIAM - (germanã) wil = vointa, dorinta + helm = protectie
WOLFGANG - (germanã) wulf = lup + gang = cale
YURI - variantã ruseascã a numelui George
YVONNE - (germanã) = arc
ZAHARIA - (ebraicã) Zekaryah = Dumnezeu isi aminteste
ZAMFIRA/ZAMFIR - (romana) = provine de la forma româneascã a pietrei safir (zamfir)
ZENOVIA - (greacã) Viata lui Dumnezeu: Zeno = dumnezeu + bios = viatã
ZINAIDA - (greacã) Zenais = derivat din Zeus = Dumnezeu
ZOE - (greacã) = viata
ZOLTAN - (greacã) provine din zoe = viatã; (turca) sultan
SURSA>INTERNET