Temperament - sau cum sa alegem un nume

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Temperament - sau cum sa alegem un nume

mitzanoo
Administrator

Literele din numele dumneavoastră influenţează modul in care vă finalizaţi planurile. Este foarte posibil ca doi indivizi să aibă aceeaşi cifră a numelui complet, dar fiecare dintre literele care îl compun indică felul în care aceste persoane preferă să se exprime din punct de vedere mental, fizic, emoţional sau intuitiv. Pentru a descoperi care dintre aceste patru tipuri de exprimare vă caracterizează, vom folosi graficul temperamentului. Unii numerologi preferă să numească această structură Planuri de exprimare".
De obicei ne exteriorizăm în patru feluri diferite. Unii oameni clădesc planuri minuţioase, calculează care le sunt şansele, cântăresc totul cu grijă înainte de a acţiona. Alţii fac totul din instinct, în vreme ce câţiva se călăuzesc după vocea inimii şi a sentimentelor lor, iar alţii preferă o abordare energetică sau pragmatică a vieţii. Graficul temperamentului vă indica modul in care numele pe care îl purtaţi vâ influenţează reacţiile. Figura de mai jos arată locul în grafic al fiecărei litere a alfabetului.
Literele mentale indică o fire chibzuită, care ia hotarârile ce o privesc cu calm şi stăpânire de sine, fără să se pripească, nelăsându-se influenţată de instinct sau de sentimente. Din nefericire, nu sunteţi neapărat un geniu dacă toate literele numelui dumneavoastră se înscriu în aceastâ categorie; cu toate acestea, întotdeauna vă veţi face planuri minuţioase înainte de a trece efectiv la fapte.
MentaleFiziceEmoţionaleIntuitive
INITIATOAREAEI 0 R ZK
CONTINUATOAREH J N PWB S T XF Q U Y
FINALIZATOAREG LD M C V
Literele fizice indică nevoia nativilor de a acţiona, mai degrabă decât de a sta să mediteze. Atunci când majoritatea literelor unui nume se înscriu în această categorie, acest lucru indică o natură energică, o persoană căreia îi place să fie mereu ocupată şi care pune pe planul al doilea sentimentele şi intuiţia, preferând să treacă la fapte decât sa mediteze.
Literele emoţionale indică faptul că întotdeauna se va ţine seama de glasul inimii şi de dorinţele personale. Dacă majoritatea literelor se afla în această grupă, deciziile pe care purtatorul numelui respectiv le va lua ,vor fi în mare parte influenţate de ceea ce el îşi doreşte de la viaţa. Aceşti nativi sunt mari iubitori de artă.
Literele intuitive arată ca întotdeauna cei în cauză se bazează pe instinct. Nativii respectivi sunt, într-o oarecare măsură, conştienţi de înzestrările lor parapsihice. Numele ale căror litere se înscriu, în marea lor majoritate, în această categorie, favorizează cunoaşterea spiritului. Adeseori aceste persoane visează cu ochii deschişi şi felul în care abordează viaţa pare complet lipsit de simţ practic. Acea secţiune care conţine majoritatea literelor din numele dumneavoastră va dezvălui felul în care vă exteriorizaţi sau în care luaţi decizii de obicei. Dacă această parte a graficului dumneavoastra conţine mult mai multe litere decât oricare alta, latura temperamentului dumneavoastră care îi corespunde va fi deosebit de puternică. Dacă apar diferenţe nesemnificative între cele patru secţiuni, atunci numele şi temperamentul dumneavoastră vor fi bine echilibrate.
Cu ajutorul graficului temperamentului puteţi vedea care tip de carieră este favorizat, în teorie, de numele pe care îl purtaţi. Când majoritatea literelor se află în secţiunea mentală, sunt propice activităţile cerebrale sau sedentare. Secţiunea fizică favorizează activităţile de natură fizică sau practică, cea emoţională este prielnică acelor cariere din domeniul artistic sau creativ în general - teatrul, moda, hobby-urile creative; literele intuitive sprijină activităţi mai neobişnuite sau carierele în domeniul spiritual sau religios. De asemenea, literele sunt împărţite in trei mari categorii şi anume: Iniţiatoare, Continuatoare şi Finalizatoare. Secţiunea în care se îi majoritatea literelor numelui dumneavoastră vă indică felul în care nume care îl purtaţi vă ajută să demaraţi, să continuaţi şi să duceţi la bun sfarsit proiectele începute.
Aşezaţi toate literele din numele dumneavoastră în poziţiile corespunzătoare din grafic. Adunaţi fadic numărul literelor, separat pe fiecare secţiune. In continuare, in figura de mai jos, vom folosi ca exemplu numele scriitorului francez Jean-Paul Sartre.
Iniţiatoare
Contmuatoare
Finalizatoare
MentaleFiziceEmoţionaleIntuitive
INITIATOAREAAAEERR
CONTINUATOAREJ N P S T U
FINALIZATOARE L
Graficul temperamentului
Remarcaţi predominanţa numărului 7 (specific gânditorilor) atât în secţiunea mentală, cât şi în cea iniţiatoare. Majoritatea literelor sale se află în secţiunea mentală. Aşadar, este vorba despre o persoană cu o viziune în mod clar intelectuala asupra scopului său în viaţă. Atunci când trebuia să ia decizii cruciale, nativul asculta mai degrabă de glasul raţiunii decât de cel al inimii. Prezenţa cifrei 7 indică o preocupare constantă legată de descoperirea semnificaţiilor ascunse ale vieţii. Sentimentele erau tratate cu mult pragmatism, întrucât această sectiune era guvernată de numărul 4. Secţiunea sa fizică era dominată de numărul 2 si ar fi trebuit să poată colabora cu succes în problemele cotidiene. Datorită influentei lui 1, intuiţia sa asupra lumii fîe lua forma unei revelaţii, fie era rapidă ca un fulger.
Un asemenea nativ este perfect capabil să demareze proiecte şi să le continue o dată ce a pornit la lucru. Deşi poate duce la bun sfârşit proiectele începute prezenţa unei singure cifre 1 în secţiunea fînalizatoare indica faptul că este posibil sa apară dificultăţi în unele cazuri.

NUMERELE TEMPERAMENTULUI

Numarul 1

In secţiunea mentala: Gânditori originali, au capacitatea de a descoperi modalităţi noi şi interesante de a acţiona. Este posibil să acapareze discuţiile, uneori, şi să dea dovadă de nerăbdare.
In secţiunea fizică: Pot da dovadă de aptitudini pentru a conduce. Aceşti nativi simt nevoia să fîe mereu ocupaţi. Firi active, înzestraţi cu simţul umorului, au tendinţa să fie tăioşi uneori.
In secţiunea emoţionalâ: Prefera să domine într-o relaţie. Sunt optimişti şi originali; este posibil să le displacă psihanaliza. In secţiunea intuitiva: Idei noi şi originale apar pe neaşteptate. Aceşti nativi sunt înzestraţi cu instincte creatoare foarte putemice, ce pot fi valorificate cu entuziasm.

Numarul 2

In secţiunea mentala: Nativilor în a căror secţiune mentală apare numărul 2 le face plăcere să acumuleze informaţii şi sunt înzestraţi pentru munca de detaliu. întrucât pot vedea ambele laturi ale unei probleme, le este uşor să colaboreze sau să lucreze cu altcineva.
In secţiunea fizică: Pot lucra cu uşurinţă într-o echipă şi au darul de a aduce îmbunatăţiri acelor proiecte începute de altcineva. Este posibil să aibă preocupări sau interese artistice şi au tendinţa să fie exagerat de politicoşi.
In secţiunea emoţională: Au nevoie de companie şi se simt pierduţi dacă nu au alături pe cineva cu care să-şi împartă viaţa. Extrem de receptivi la nevoile celor din jur, au tendinţa să fîe excesiv de sensibili.
In secţiunea intuitivă: îşi folosesc mtuiţia cu uşurinţă şi sunt sensibili la atmosfera din jurul lor. Acest număr favorizează dezvoltarea capacităţilor paranormale. Nativii care prezintă această configuraţie sunt conştienţi de latura spirituală a existenţei; uneori este posibil să ezite să treacă la acţiune.

Numarul 3

In secţiunea mentala: Conferă un plus de creativitate oricărei probleme intelectuale. Viaţa nu este luată în serios întotdeauna, iar aceşti nativi percep foarte acut absurdul din jurul lor. Au nevoie de o motivare constantă.
In secţiunea fizica: Expresivi şi artistici, aceşti nativi sunt foarte ades şi persoane populare, pline de bucuria de a trăi, dar care se plictisesc cu uşurinţă. Pot da dovadă de nervozitate şi neglijenţă, dar şi de foarte mult umor.
în secţiunea emoţionala: cifra 3 facilitează exprimarea dorinţelor, viselor şi dragostei. Nativilor le face plăcere să primească dovezi de afecţiune şi vor ca acestea să fîe manifestate din plin. Spirituali, înzestraţi cu multă creativitate, merg mai departe atunci când ceva îi plictiseşte. în secţiunea intuitivă: Instinctul şi intuiţia sunt folosite într-o manieră creativă, deoarece aceşti nativi sunt inventivi şi îşi exprimă sentimentele m mod artistic. Există posibilitatea ca aceşti indivizi să fie atraşi de ritual.

Numarul 4

în secţiunea mentala: Aceşti nativi folosesc o abordare logica în rezolvarea oricărei probleme. Sunt practici şi conservatori şi le displace orice exces de originalitate. Sunt capabili să conceapă planuri constructive şi realizabile.
In secţiunea fizica: Pot munci din greu şi nu se simt în largul lor dacă nu au nimic de făcut. Pot fi îndemânatici într-un domeniu sau altul. In secţiunea emoţională: Problemele de ordin practic vor fi luate în considerare întotdeauna. Aceşti nativi tratează cu seriozitate sentimentele şi sunt capabili de o mare loialitate, dar există posibilitatea ca, in timp, să apară un sentiment de frustrare din partea lor.
In secţiunea intuitivă: Aceşti indivizi fie nu au încredere în vocea lor interioară, fie se simt mai în siguranţă dacă urmeaza o cale logică, practică. Este posibil să refuze să ţină seama de intuiţie. Sunt conservatori în probleme religioase, sau chiar agnostici.

Numărul 5

In secţiunea mentală: Această configuraţie numerică indică o minte ageră şi mobilă. Aria preocupărilor acestor nativi este nelimitată, dar este posibil ca ei să îşi schimbe centrul de interes pe neaşteptate, deoarece sunt atraşi de tot ce este nou.
In secţiunea fizică: Nativii care au numărul 5 în secţiunea fizică din grafîcul temperamentului muncesc bine în colaborare cu ceilalţi. Atletici şi activi, au un instinct al competiţiei foarte dezvoltat. Se adaptează cu uşurinţă schimbărilor şi fac faţă extrem de bine situaţiilor de criză. In secţiunea emoţionala: Mereu în căutarea libertăţii, acestor persoane le displace să fie legate de ceva sau de cineva. Firi neobişnuit de schimbătoare, atât în ceea ce priveşte preocupările, cât şi viaţa afectivă, nativii care prezinta această configuraţie sunt indivizi populari, iubitori de aventură şi extrem de interesanţi.
In secţiunea intuitiva: Receptivi la reacţiile celor din jur, aceşti nativi au instincte foarte bune, dar de cele mai multe ori nu au încredere în ele şi pretind să aibă dovezi palpabile înainte de a acţiona.

Numarul 6

In secţiunea mentala: Această cifră conferă o doză de responsabilitate procesului de gândire. Persoanele al căror grafic prezintă numărul 6 în secţiunea mentală pot descoperi soluţii creative pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi înţeleg dificultăţile prin care trec cei de lângă ei.
In secţiunea fizică: Numarul 6 în această secţiune echilibrează în măsură egală atât viaţa de familie, cât şi pe cea profesională, căci nativii săi au nevoie în mod egal de amândouă. Lucrează bine cu sau pentru altcineva şi au nevoie de frumuseţe în jurul lor. Pot da dovadă de creativitate. In secţiunea emoţionala: Preocupările artistice sunt importante, dar aceşti nativi sunt dispuşi să facă mari sacrificii in schimbul unui cadru familial stabil. Acceptă cu uşurinţă responsabilităţile ce le revin.
In secţiunea intuitiva: Aceste persoane ar trebui să asculte mai mult de propriul instinct decât de părerea celor din jur. Sunt perfect capabile să menţină echilibrul dintre intuiţie şi fapte concrete, dar au tendinţa să se amestece în chestiuni care nu îi privesc.

Numarul 7

In secţiunea mentala: Persoanele care prezintă această configuraţie numerică au nevoie de singurătate pentru a lua hotărâri şi sunt înzestrate cu aptitudini analitice foarte bune. Observă multe lucruri, dar le păstrează pentru sine şi le displace profund amestecul cuiva în luarea deciziilor care le privesc.
In secţiunea fizica: Deşi sunt firi energice preferă să lucreze singure, şi nu să facă parte dintr-o echipă. Nu le plac mediile zgomotoase sau aglomerate; în general, îi surprind mereu pe cei din jur.
In secţiunea emoţionala: Sunt capabile de o angajare emoţională profundă, dar nu vor ca cei din jur să ştie acest lucru. Sunt perfecţioniste în tot ce întreprind.
In secţiunea intuitivă: Instinctul acestor nativi este foarte putemic şi ar trebui respec-tat. Cu toate acestea, uneori nu se ţine seama de el. Persoanele care prezintă această configuraţie pot evalua corect nevoile celor dinjur şi au o forţă spirituală adevărată.

Numarul 8

In secţiunea mentala: Au un dezvoltat şi eficient simţ al afacerilor, ca şi nevoia de a reuşi. Aceşti indivizi trebuie să se ferească de lăcomie. Sunt oratori puternici şi duri.
In secţiunea fizica: Persoanele care prezintă această configuraţie numerică au aptitudini sportive pronunţate şi se impun în orice activitate de echipă. Naturi realiste şi loiale, în general îşi fixează obiective clare în viaţă.
în secţiunea emoţională: De obicei, preocupările legate de carieră sunt pe primul plan. Aceşti nativi vor încerca să fie mereu în poziţie dominantă atunci când se găsesc într-o relaţie. Sunt aliaţi loiali la nevoie sau în situaţii de criză. !n secţiunea intuitivă: Sunt capabili să-şi folosească intuiţia pentru a-i ajuta pe cei mai nefe
riciţi decât ei, dar şi să armonizeze cu succes latura spirituală cu cea materială a vieţii.

Numarul 9

In secţiunea mentală: Aceşti nativi au o viziune amplă asupra a ceea ce au de făcut şi le displace să se ocupe de detalii. Idealişti, vor ţine întotdeauna seama de valorile umanitare.
In secţiunea fizică: De obicei preferă o manieră de exprimare dramatică şi artistica; influenţa acestui număr determină o abordare inspirata a problemelor cotidiene. Persoanele care au această configuraţie numerică dau dovadă de compasiune faţa de cei din jur.
In secţiunea emoţionala: Numărul 9 influenţează sentimentele romantice, profunde. Nativii săi pot fî melodramatici, schimbându-şi starea de spirit de la un minut la altul. Au tendinţa să fie prea creduli.
In secţiunea intuitivă: Se simt in armonie cu o conştiinţă superioară. Este posibil ca, uneori, visurile lor inspirate să stea la baza unei lipse pronunţate a spiritului practic. Aceşti nativi au convingeri spirituale putemice.

ClFRA 0 ÎN GRAFICUL TEMPERAMENTULUI

In secţiunea mentala: Acestor persoane le displace să ia hotărâri bazate exclusiv pe fapte. Au o atitudine sceptică in ceea ce priveşte folosirea gândirii logice şi pot întâmpina dificultăţi la studiu.
In secţiunea fizica: Nu au o rezistenţă şi o condiţie fîzică bune şi este posibil să se confrunte cu dificultăţi în ceea ce priveşte o abordare practică a vieţii. Au nevoie sa fie în permanenţă motivaţi.
In secţiunea emoţionala: Fie că îşi reprimă adevăratele sentimente, fie că există dificultăţi in exprimarea acestora. Uneori propria existenţă le pare monotonă şi îi înţeleg cu greu pe cei din jur.
In secţiunea intuitivă: Aceşti nativi au o adevărată aversiune faţă de instincte sau de presentimente şi nu se ghidează după ele în viaţă. Nu sunt deloc interesaţi de spiritualitate, în general, sau de probleme metafizice, deoarece întâmpină dificultăţi in manevrarea conceptelor abstracte.

ÎN CĂUTAREA ARMONIEI DINTRE NUMERELE DUMNEAVOASTRĂ

Puteţi compara acum numerele existente atât în data naşterii, cât şi în numele dumneavoastră. Este interesant de observat felul în care ele interacţionează.
Cele mai importante numere ale dumneavoastră sunt reprezentate de cifra destinului şi cea a numelui complet. Aşa cum spuneam mai devreme, dacă aceste două numere sunt identice vă aflaţi în posesia combinaţiei perfecte. Următoarea combinaţie fericită este cea m cazul căreia ambele numere sunt fie pare, fie impare - deoarece încă există armonie între ele. Dacă, însă, unul dintre numere este par, iar celălalt impar, apare o stare conflictuală. Cu toate că viaţa acestor nativi nu va fi uşoara, combinaţia respectivă le va oferi şansa de a deveni mai putemici, pe masură ce vor depăşi problemele care li se vor ivi în cale.
0 cale uşoară şi rapidă pentru a studia armonizarea tuturor aspectelor vieţii dumneavoastră constă în compararea cifrei destinului cu cea a numelui complet şi cu cifra energetică (nu uitaţi că cifra energetică se calculează adunând cifra destinului cu cifra numelui complet). De exemplu: Cifra destinului 4 Cifra numelui 4 Cifra energerică 8 == o combinaţie perfectă. Cifra destinului 2 Cifra numelui 6 Cifra energetică 8 = o combinaţie armo-nioasă. Cifra destinului 3 Cifra numelui 4 Cifra energetică 7 = o combinaţie conflictuală.
Mai multe detalii pot fi obţinute prin compararea tuturor numerelor dumneavoastră principale. Cifra destinului constituie cheia acestei liste. Dacâ ea nu intră în conflict cu alte numere ale dumneavoastră, succesul va fi dobândit mai uşor şi vâ va fi mai simplu să faceţi faţă evenimentelor viitoare. Dacă cifra numelui complet intră m conflict cu cea a destinului, dar celelalte numere se armonizează cu cea din urmă, este posibil ca insatisfacţiile ce vor apărea să fie legate de realizările dumneavoastră, aceste realizări referindu-se nu doar la succesul material, ci şi la cel spiritual şi sentimental.
Pentru a vă evalua principalele caracteristici utilizaţi doar următoarele numere:
cifra destinului (CD), cifra zilei de naştere (Z); cifra obiectivelor (0), cifra numelui complet (N), cifra vocalelor (V), cifra consoanelor (C), cifra prenumelui (P), cifra iniţialei (I), cifra primei vocale (PV), cifra energetică (CE) şi cifra intensă (CI) - dar numai dacă aceasta este reprezentată printr-un singur număr, nu prin două sau trei.
Scrieţi numerele de la 1 la 9 într-un singur rând şi aşezaţi dedesubt principalele dumneavoastră cifre, folosind iniţialele în locul denumirii lor. lată nume-rele fostului prim ministru britanic Margaret Thatcher, născută pe 13 octombrie 1925.
123456789
PV1P2 CD4O5 CE8C9
Z4
N4
V4
Nu există o singură cifră intensă. Acesta este un grafic excelent. Remarcaţi sprijinul puternic acordat cifrei destinului 4. Pentru o persoană cu asemenea numere, acceptarea situaţiilor care pretind muncă susţinută şi autodisciplină, favorizate de cifra destinului 4, nu va constitui o problemă. Este ridicol sa credem că o combinaţie numerică armonioasa duce automat la succese materiale nemaipomemte; totuşi, o asemenea configuraţie favorizează manifestarea întregului potenţial al persoanei respective. Viaţa pare mai uşoară, iar nativul în discuţie pare câ se află mereu în locul potrivit, la momentul potrivit.

CUM SĂ ALEGEM UN NUME

Folosind numerologia, puteţi selecta cel mai potrivit nume pentru un copil, dar nu trebuie sa alegeţi un nume doar pe baza numerelor pe care le conţine. Este important ca numele respectiv sa vă placa şi sa doriţi să îl daţi copilului dumneavoastră, indiferent de valoarea sa numerică. Este necesar să cunoaşteţi data naşterii, cu alte cuvinte copilul trebuie sâ fie deja născut. Totuşi, acest lucm nu trebuie să vă împiedice să pregătiţi o listă cu numele potrivite încă dinaintea naşterii sale.
Pentru aflarea numelui corespunzător, regulile sunt simple. Cifra numelui complet (numele şi prenumele luate împreună) trebuie să fie aceeaşi cu cifra destinului, sau cel puţin să se armonizeze cu ea - adică amândouă să fie ori pare, ori impare. Cifra prenumelui trebuie să fie diferită de cifra zilei de naştere - chiar daca cifra destinului şi cea a zilei de naştere sunt identice. Numele ales trebuie să fie numele pe care intenţionaţi să îl folosiţi de obicei. Astfel, daca va hotarâţi asupra numelui Joanna şi apoi vă veţi adresa copilului folosind numele Jo, valoarea sa numerică nu va mai fi aceeaşi. Numele folosit zilnic este cel care contează - numele pe care copilul îl consideră al său.
De asemenea, trebuie sa comparaţi toate celelalte numere ale copilului şi să studiaţi structura numerogramei numelui. Nimic nu vă împiedica să îi daţi copilului dumneavoastrâ oricâte nume, pe certificatul de naştere; cel care conteaza cu adevarat este cel folosit zilnic, pentru că vibraţiile sale au efectul cel mai mare. Aşa cum spune şi Biblia, este mai bine să ai un nume bun, decât orice bogaţii". Dacă, ceva mai târziu, copilul dumneavoastră îşi va alege un alt nume, nu trebuie să interpretaţi acest gest ca pe o respingere a dumneavoastră sau a valorilor dumneavoastră. El are dreptul să aleagă altceva, întocmai cum aveţi şi dumneavoastră.
Sursa:INTERNET
Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti