Semnificatia numelui

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Semnificatia numelui

mitzanoo
Administrator
Numele - Litera A

ABEL - (ebraicã) hebel = respiratie
ADAM - (ebraicã) om; (asiriana) adamu = a face; (ebraicã) adam = a fi rosu; (ebraicã) adamah = pãmânt.
ADELA - (germanã) adal = nobil
ADELAIDA - (germanã) Adalheidis: adal = nobil + heid = fel, tip.
ADELINA - variantã a numelui Adela.
ADINA - (ebraicã) - delicat, subtire.
ADOLF - (germanã) Adalwolf = lup nobil
ADRIA - forma a numelui din Adriana
ADRIAN - provine din Hadrianus = din Hadria, oras din Nordul Italiei.
AGATA - (greacã) - agathos = bun
AGLAIA - (greacã) - splendoare, frumusete
AGNES - (greacã) hagnos = cast
AGNETA - provine din numele Agnes.
AHMED - (arabã) - de încredere
AIME - (francezã) - iubit
ALAN - (bretona) = pietricicã sau frumos
ALBERT - (germanã) Adalbrecht = nobilime strãlucitã
ALEXANDRU - (greacã) Alexandros = aparatorul; alexein = a apãra, a veni in ajutor.
ALFONS - (germanã) gata de luptã
ALFRED - (englezã veche) elf = spiridus + red = sfat
ALI - (arabã) sublim, elevat.
ALICE - (francezã) - forma scurtã a numelui Adelais, ce provine din Adelaida.
ALIN - (romana) - variantã româneascã a lui Alan
ALIN/ALINA - (arabã) = nobil
AMALIA - (germanã) amal = muncã
AMANDA - (latinã) amando = indrãgit
AMBRA - (arabã) chihlimbar, auriu
AMELIA - forma a numelor Amalia sau Emilia
AMZA - (arabã) hamuza = puternic, sigur
ANA - (ebraicã) channah = favoare, milã
ANABELLA - combinatie a numelor Ana si Bella
ANAMARIA - combinatie a numelor Ana si Maria
ANASTASIE/ANASTASIA - (greacã) anastasios = înviere
ANATOL - (greacã) anatole = rãsãrit
ANCA - (romana) Forma a numelui Ana
ANDRA - forma a numelui Andreea.
ANDREI - (greacã) provine din Andreas, aner = al omului
ANDROMEDA - (greacã) a te gândi la un om
ANEMONA - (greacã) anemos = vânt
ANETA - forma a numelui Ana
ANGELA - (greacã) angelos = mesager
ANITA - forma a numelui Ana.
ANTIM - (greacã) anthos = înfloritor sau, în sens figurat, "prosper".
ANTIPA - (greacã) Antipatros = opus sau potrivnic
ANTON/ANTONELA - (greacã) anthos = floare
ANTIGONA - (greacã) anti = împotriva + gone = nastere
AFRODITA - (greacã) aparut din spuma
APOLLO/APOLONIA - (greacã) apelo = putere sau apollumi = a distruge
ARETA - (greacã) arete = virtute
ARIADNA - (greacã) cel mai sfant: ari = cel mai, adnos = sfânt
ARINA - variantã ruseascã a numelui Irina.
ARISTIDE - (greacã) cel mai bun fel: aristos = cel mai bun + eidos = fel
ARCADIE - (greacã) arktos = urs
ARMAND - (germanã) on inarmat- variantã francezã a numelui german Herman: heri = arma + man = om
ARNOLD - (germanã) putere de vultur. Compus din elementele arn = vultur + wald = putere
ARPAD - (maghiarã) sãmântã
ARTHUR - (celtica) art = urs + viros = om
ASTRID - (norvegianã) - variantã modernã a numelui Astrith = frumos
ATANASIE - (greacã) athanasios = nemuritor: a = negatie + thanatos = moarte
ATENA - (greacã) ather = ascutit + aine = rugãciune
ATTILA - (gotic) atta = tata
AUGUST/AUGUSTIN - (latinã) augere = a creste, mare, venerabil
AURA = aura (luminã distinctã)
AUREL / AURELIAN - (latinã) aureus = aurit
AURORA - (latinã) - zori de zi
AVRAM - (ebraicã) hamon = tatal celor multi

Numele - Litera B

BALINT - (maghiarã) - variantã a numelui Valentin
BALTAZAR - (feniciana) - Protejati-l pe rege !
BAPTIST - (greacã) baphein = a scufunda, botez
BARBARA - (greacã) barbaros = strãin
BARTHOLOMEU - (ebraicã) = brãzdat
BAZIL - (greacã) basileus = rege
BEATRICE - variantã numelui Beatrix
BEATRIX - (latinã) - cãlãtor
BENEDICT - (latinã) - binecuvantat
BERNARD - (germanã) bern = urs + hard = curajos, puternic
BERTA - (germanã) beraht = faimos, strãlucit
BERTOLD - (germanã) - înteleptul conducãtor; beraht = stralucit + wald = putere
BIANCA - (italianã) = alb
BOGDAN - (slavã) dar de la Dumnezeu; bog = Dumnezeu + dan = dar
BORIS - forma scurta a numelui Borislav; (turcã) scurt sau lup
. BRAD - (englezã) board = larg, mare
BRIAN - (celtã) bruaich = deal sau bri = puternic
BRIGIT - (irlandezã) - înalta zeitã

Numele - Litera C

CALISTRAT - (greacã) armata frumoasa; kallos = frumos + stratos = armatã
CARL/CARLA - variantã a numelui Carol
CATRINA - variantã a numelui Ecaterina
CAMELIA - (latinã) enorias
CARINA - (greacã) mic si drag
CARMEN - (spaniolã) carmen = cântec
CAROL/CAROLINA - (germanã) om; (englezã) colind
CAZIMIR - (slavã) a distruge pacea; kazic = a distruge + mir = pace
CASANDRA - (greacã) kekasmai = a straluci + aner = om
CASIAN/CASIANA - (latinã) cassus = gol
CATALIN/CATALINA - variantã a numelui Ecaterina
CECILIA - (latinã) caecus = orb
CELESTINA - (latinã) calelestis = ceresc
CELINA - variantã a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina
CELINE - prescurtare a numelui Marcelina
CEZAR / CEZARA / CEZARINA - (latinã) caesaries = pletos
CHRIS - prescurtare a numelui Cristopher sau Cristian
CRISTIAN/CRISTINA - (latinã) = crestin
CRISTOFER - (greacã) Purtandu- l pe Hristos; Christos = Heistos + pherein = a purta.
CIPRIAN - (latinã) - din Cipru
CLARA - (latinã) clarus = clar, luminos
CLAUDIU - (latinã) claudus = schiop
CLEMENT - (latinã) clemens = mila, compasiune
CLEOPATRA - (greacã) gloria tatalui; kleos = glorie + patros = al tatalui
CONSTANTIN / CONSTANTINA / CONSTANTA - (latinã) Constans = constant, stabil
CONSUELA - (spaniolã) = consolare
CORA - (greacã) - variantã a numelui Corina
CORINA - (greacã) kore = fecioarã
CORNEL / CORNELIA - (latinã) cornu = corn
COSMA / COSMIN / COSMINA - (greacã) kosmos = ordine, decentã


Numele - Litera D

DACIA / DACIANA (latinã) din Dacia
DAMIAN (greacã) daman = a domestici
DAN / DANA - prescurtare a numelui Daniel
DANIEL / DANIELA (ebraicã) El a judecat, Dumnezeu este judecatorul meu
DAFNE (greacã) = dafin, laur
DARIA - variantã din persanã, rayavahush: raya = a poseda + vahu = bine
DAVID (ebraicã) - iubit, indrãgit
DELIA (greacã) - din Delos, o insula greceascã
DELICIA (latinã) deliciae = deliciu, plãcere
DALILA (ebraic) delicat
DEMOSTENE (greacã) vigoarea poprului; demou = al poporului + sthenos = vigoare, putere
DENIS - variantã a numelui Dionisie
DESDEMONA (greacã) dysdaimon = farã noroc
DESIDERIU (latinã) desiderium = a dori
DESPINA (greacã) amantã, iubita
DIANA dues = divin, ceresc
DINA (greacã) = puternic
DITA (ceha) = dar scump
DIONISIE (greacã) Dios = al lui Dumnezeu + Nysa = numele unui munte
DOINA (romana) - cântec romanesc
DOMINIC / DOMNICA (latinã) Dominicus = al domnului
DORA - prescurtare de la Teodora
DORIN / DORINA (greacã) doros = dar; (francezã) auriu
DOROTHEA (latinã) Dorotheos = darul lui Dumnezeul doron = dar + theos = Dumnezeu
DORU/DOREL (romana) - dor
DRAGAN - variantã a numelui Dragomir
DRAGOMIR (slavã) valoros si pasnic; dorogo = valoros, de pret + mir = pace
DRAGOS - variantã a numelui Dragomir
DUMITRU (greacã) pãmântul mama; de = pãmânt + meter = mama

Numele - Litera E

ECATERINA - (greacã) katharos = pur; hekateros = amandoi sau de la numele eitei Hecate
EDGAR - (englezã) ead = bogat, bine cuvantat + gar = sulitã
EDITH - (nordic) dar scump
EDMOND - (englezã) ead = bogat, binecuvântat + mund = protector
EDUARD - (englezã) ead = bogat, binecuvantat + weard = garda, apãrãtor
ELEONORA - (germanã) - variantã a numelui Elena; (greacã) luminã
ELENA - (greacã) helene = torta, foc sau selene = luna
ELIANA - (greacã) helios = soare
ELISABETA - (ebraicã) Elisheba = Dumnezeu in jurãmântul meu
ELIZA - variantã a numelui Elisabeta
ELLA - (germanã) ali = altul
ELVIRA - (germanã) Totul e adevãrat; al = tot + wer = adevãrat
EMANUEL - (ebraicã) Dumnezeu este cu noi
EMERIC - (germanã) reguli de munca
EMIL / EMILIA / EMILIAN - (latinã) aemulus = rival
EMMA - (germanã) ermen = întreg, universal
EMANOIL - variantã a numelui Emanuel
ERIC / ERICA - (norvegianã) ei = vesnic + rikr = conducãtor
ERNEST - (germanã) eornost = seriozitate, onestitate
ESMERALDA - (spaniolã) smarald
ESTELA - (francezã) stella = star EUGEN / EUGENIA (greacã) eugenes = bine nãscut
EUFROSINA - (greacã) bucurie
EUSEBIU - (greacã) eusebes = pios
EVE - (ebraicã) chavah = a respira sau chayah = a trãi
EVELINA - (latinã) avis = pasãre

Numele - Litera F

FABIAN - (latinã) faba = fasole
FELIX / FELICIA - (latinã) = de succes, norocos
FERDINAND - (germanã) fardi = cãlãtorie + nand = gata, pregãtit
FILIP - (greacã) philos = prieten + hippos = cal
FIONA - (galeza) = alb
FLAVIA / FLAVIUS / FLAVIAN - (latinã) auriu sau blond; flavus = galben
FLORA / FLOAREA / FLORICA - (latinã) flos = floare
FLORENTA / FLORENTIN / FLORENTINA - (latinã) florens = prosper, înfloritor
FLORIAN / FLORIN -(latinã) flos = floare
FRANCISC (latinã) Franciscus = francez
FREDERIC / FREDERICA - (germanã) frid = pace + ric = conducãtor

Numele - Litera G

GABRIEL / GABRIELA - (ebraicã) Gabriyel = omul puternic al lui Dumnezeu
GASPAR - (maghiarã) - provine de la numele rocii Jasp (persanã) trezorier
GAVRIL - variantã a numelui Gabriel
GENOVEVA - (galezã) femeie din trib
GHENADIE - (greacã) gennadas = nobil, generos
GEORGE - (greacã) georgos = fermier, lucrãtor al pãmântului; ge = pãmânt + ergon = muncã
GERALD - (germanã) stapanul sulitelor; ger = sulitã + wald = putere
GERARD - (germanã) ger = sulitã + hard = puternic, curajos
GERTRUDE - (germanã) sulita puterii
GILBERT - (germanã) garantie strãluciutã; gisel = garantie, angajament + beraht = luminos
GILDA - (germanã) gild = sacrificiu
GIL - (latinã) = cãpritã
GINA - variantã a numelui Georgiana; (japoneza) argintiu
GIOCONDA - (latinã) Jucunda = fericit
GISELLE - (germanã) garantie
GIULIA - variantã a numelui Iulia
GIUSEPPE - variantã italiana a numelui Iacob
GLORIA - (latinã) = glorie
GORAN - (slavã) = muntean
GRATIAN - (latinã) gratus = gratie
GRIGORE - (greacã) gregoros = atent
GRETA - variantã a numelui Margareta
GYULA - (maghiarã) - variantã a numelui Iuliu
GYURI - (maghiarã) - variantã a numelui Gheorghe

Numele - Litera H

HARALD - (scandinavã) - variantã a numelui Harold
HAROLD - (englezã) = conducãtorul ostii
HARIETA - provine de la numele Henry
HASAN - (arabã) bun, frumos; hasuna = a fi bun
HECTOR - (greacã) echein = a poseda, a avea
HEIDI - variantã elvetianã a numelui Adelaida
HELGA - (norvegianã) heilagr = prosper, de succes
HELIODOR - (greacã) Heliodoros = darul Soarelui
HELMUT - (germanã) helm = casca + muot = minte
HENRY - (germanã) Heimerich = stãpânul casei; heim = casã + ric = putere
HERBERT - (germanã) heri = armatã + beraht = stralucit
HERMES - (greacã) stalpi de piatra
HILDEGARD - (germanã) hild = luptã + gard = încercuire
HORATIU - (latinã) hora = orã
HORTENSIA - (latinã) hortus = gradinã
HUSSEIN - variantã a numelui Hassan

Numele - Litera I

IACOB - (ebraicã) Ya'aqob = înlocuitor
IANCU - (romana) - variantã a numelui Ion
IBOLYA - (maghiarã) = violeta
IDA - (germanã) id = muncã, lucru
IGNATIU - (latinã) ignis = foc
ILDIKA - (maghiarã) - variantã ungureascã a numelui Hilda. (germanã) hild = luptã
ILEANA - (romana) - variantã a numelui Elena
ILIE / ILINCA - (ebraicã) Eliyahu = Dumnezeul meu este Yahweh
ILONA - (maghiarã) - variantã ungureascã a numelui Elena
IMRE - (maghiarã) - variantã maghiarã a numelui Emeric
INGRID - (norvegianã) Ing este frumoasã (Ing este numele unei zeitati nordice)
INOCENTIU - (latinã) innocens = nevinovat
IOACHIM - (ebraicã) stabilit de Dumnezeu
IOLANDA - (francezã) Violante = violet
ION /IOAN / IOANA - (ebraicã) Yochanan = Dumnezeu este milos
IOSIF - (ebraicã) - cel care va adãuga
IRIMIA - (ebraicã) Yirmeyahu = Dumnezeu
IRINA - (greacã) eirene = pace
IRIS - (greacã) curcubeu
ISAC - (ebraicã) Yitschaq = cel care râde
ISABELA - (ebraicã) fiica lui Baal - variantã a numelui Elisabeta
ISOLDA - (galezã) = frumos
IUDITH - (ebraicã) Yehudit = femeie din Iudeea
IULIA / IULIU / IULIAN / IULIANA / JULIETA - (greacã) oulos = bãrbos
IUSTIN / IUSTINA - (latinã) = just, drept
IVAN - variantã slavã a numelui Ion

Numele - Litera J

JEAN - (francezã)- varinatã a numelui Ion - (ebraicã) Yochanan = Dumnezeu este milos

Numele - Litera K

KLAUS - Variantã de la Claus, diminutiv de la NICOLAE (greacã) victoria poporului: nike = victorie + laos = popor

Numele - Litera L

LADISLAU - variantã a numelui Vladislav
LALA - (slavã) = lalea
LARISA - (greacã) lerisai = cetate, citadelã
LASZLO - (maghiarã) - variantã ungureascã a numelui Vladislav
LAURA /LAURENTIU - (latinã) Laurus = lauri
LENA - variantã a numelui Elena
LEO - (latinã) = leu
LEON - (greacã) = leu
LEONARD - (germanã) leu curajos; leon = leu + hard = curajos
LEONIDA - (greacã) leon = leu
LEONTIN / LEONTINA - (latinã) - variantã a numelui Leo
LEOPOLD - (germanã) liut = popor + bald = îndrãznet
LETITIA - (latinã) bucurie, fericire
LIDIA - (greacã) din Lidia, o regiune din Asia Micã
LILIANA - (latinã) lilium = crin
LINDA - (spaniolã) frumoasã
LISA - variantã a numelui Elisabeta
LIVIA - (latinã) liveo = a invidia sau lividus = invidios
LOLITA - (spaniolã) - variantã a numelui Lola
LUBOMIR - (slavã) lub = dragoste + mir = pace
LUCA - (greacã) Loukas = din Lucania, o regiune din Italia
LUCIA / LUCIAN (latinã) lux = luminã
LUDMILA - (slavã) in favoarea poporului; lud = popor + mil = mila, favoare
LUDOVIC - (germanã) Hludwig = luptãtor de seama; hlud = faimã + wig = luptãtor
LUMINITA - (romana) = luminã

Numele - Litera M

MACARIE - (greacã) makaros = binecuvantat
MADALINA - variantã a numelui Magdalena
MAGDA - variantã a numelui Magdalena
MAGDALENA - din Magdala (un sat din Galileea)
MAHOMED - (arabã) hamida = a lãuda
MAIA - (latinã) = mare
MANOLE - variantã a numelui Emanuel
MANUEL / MANUELA - variantã a numelui Emanuel
MARA - (ebraicã) amar; (maghiarã) - variantã numelui Maria
MARC - (latinã) Mars = zeul Marte
MARCEL - variantã a numelui Marc
MARGARETA - (greacã) margãritar, perlã
MARGO / MARGOT - variantã a numelui Margareta
MARIA / MARICA / MARITZA - (ebraicã) = mare de amaraciune, (egipteana) iubit
MARIANA / MARIAN - combinatie intre Maria si Ana
MARILENA - combinatie intre Maria si Elena
MARIN - (latinã) marinus = al mãrii
MARIUS - (latinã) Mars = zeul Marte
MARLENE - Combinatie intre Maria si Magdalena
MARTA - (ebraicã) = stapâna casei, doamnã
MARTIN - (latinã) Mars = zeul Marte
MATEI - (ebraicã) Mattithyahu = dar de la Dumnezeu
MATILDA - (germanã) maht = putere + hild = lupta
MAURA - (galezã) = mare; (latinã) brunet
MAX - prescurtare de la Maximilian
MAXIMILIAN - (latinã) maximus = cel mai mare
MEDEEA - (greacã) = a pondera sau istet
MELANIA - (greacã) melaina = negru, întunecat
MELISA (greacã) = albina
MERCEDES - (spaniolã) = compasiune, milã
MICA - prescurtare de la Mihaela
MIHAI / MIHAIL / MIHAELA - (ebraicã) Miyka'el = Cine este ca Dumnezeu
MILENA - (slavã) mil = milã
MIMI - prescurtare de la Maria
MINERVA - (latinã) = inteligentã
MIRA - (sanscrita) prosper; (latinã) myrra = mir
MIRABELA - (latinã) mirabilis = minunat
MIRANDA - (latinã) mirandus = minunat, admirabil
MIRCEA - (slav) mir = pace
MIRELA - (provensala) mirar = a admira
MIRIAM (ebraicã) - variantã a numelui Maria
MIROSLAV - (slav) mir = pace + slav = slavã, glorie
MONA / MONICA - (latinã) moneo = sfãtuitor
MOISE - (egipteana) mes = fiu
MUSTAFA - (arabã) = alesul

Numele - Litera N

NADIA - variantã a numelui rusesc Nadejda = speranta; (arabã) primul
NADINE - variantã a numelui Nadia
NANA - (japoneza) = mãr
NAOMI - (ebraicã) No'omi = neplãcut
NAPOLEON - (germanã) Nibelungen = copiii cetii
NARCIS / NARCISA - (greacã) narke = somn, amortit
NASTASIA - variantã a numelui Anastasia
NATALIA - (latinã) Natalia = Ziua de Crãciun
NAZARIE - (latin) Nazarius, = din Nazareth
NICOLAE - (greacã) victoria poporului: nike = victorie + laos = popor
NICODIM - (greacã) victoria poporului nike = victorie + demos = popor
NIKITA - (latinã) Aniketos = invincibil
NONA - (latinã) = al nouãlea
NORA - variantã a numelui Eleonora
Numele - Litera O

OANA - variantã a numelui Ioana
OCTAVIAN - (latinã) = al optulea
ODETTE - (germanã) od = noroc, avere
OFELIA (greacã) ophelos = ajutor
OLEG / OLGA - (norvegianã) heilagr - prosper
OLIMPIA - (greacã) Olympus = muntele zeilor
OLIVER / OLIVIA (germanã) Alfihar = armata de spiridusi; (latinã) oliva = maslin
ORESTE - (greacã) orestais = muntean
ORLANDO - variantã a numelui Roland
OSCAR - (galezã) os = cerb + cara = iubit lover; (englezã veche) os = bun + gar = sulitã
OTTO - (germanã) od = noroc, avere
OVIDIU - (latinã) ovis = oaie

Numele - Litera P

PAMELA - (greacã) o dulceatã; pan = tot + meli = miere
PARTENIE - (greacã) parthenos = fecioarã
PASCAL - (latinã) Pascha = Paste
PATRICIA - / PATRICIU / PATRICK (latinã) Patricius = nobil, aristocrat
PAUL - (latinã) paulus = mic, umil
PAVEL - variantã slavã a numelui Paul
PEPE - prescurtare spaniolã a numelui Iosif
PETRU / PETRONELA - (greacã) petros = piatrã
POLIXENIA - (greacã) polloi = multi + xenoi = strãini

Numele - Litera R

RADA, RADU, RADOVAN - (slav) rad = fericit
RADOMIL - (slav) rad = fericit + mil = mila
RADOSLAV - (slav) rad = fericit + slav = slavã, glorie
RAISA - (greacã) rhaion = mai relaxat; (idis) = trandafir
RAMON / RAMONA - variantã catalanã a nunelui Raymond
RANDOLF - (germanã) rand = muchie + wulf = lup
RAFAEL - (ebraicã) Repha'el = Dumnezeu a vindecat
RAUL - variantã spaniolã a numelui Randolf
RAYMOND - (germanã) Reginmund: ragin = sfat + mund = protector
RAZVAN - variantã a numelui Radovan. Nume adus din India de catre tigani, insemnand "aducator de vesti bune". (rus) razvati = a cauta un sens, un înteles
RENATA - (latinã) = renãscut
RENA - variantã francezã a numelui Renata
REYNOLD - (germanã) Reginold; ragin = sfat + wald = putere
RICHARD - (germanã) ric = putere + hard = curajos
ROBERT - (germanã) hrod = faima + beraht = strãlucitor
ROBIN - variantã a numelui Robert
RODICA - (slav) rod = fertil, rodnic
ROGER - (germanã) hrod = faima + ger = sulitã
ROLAND - (germanã) hrod = faima + land = pãmânt
ROMEO - (latinã) trecãtor prin Roma
ROSA - (latinã) trandafir
ROSALIA - (latinã) trandafir
ROSALINDA - (germanã) hros = cal + linde = bland; (latinã) trandafir frumos
ROXANA - (persana) zori de zi
RUDOLF - (germanã) hrod = faima + wulf = lup
RUPERT - variantã a numelui Robert
RUXANDRA - variantã a numelui Roxana

Numele - Litera S

SABINA - (latinã) - locuitoare a unei regiuni centrale din Italia
SABRINA - (galezã) Severn - râu din tara Galilor
SALOMEA - (ebraicã) shalom = pace
SAMANTA - variantã a nunelui Samuel; (ebraicã) = ascultãtor
SAMSON - (ebraicã) Shimshon = soare
SAMUEL - (ebraicã) Shemu'el = numele lui Dumnzeu sau "Dumnezeu a auzit"
SANDA / SANDRA / SANDU / SASHA - prescurtare de la Alexandra/Alexandru
SAUL - (ebraicã) Sha'ul = cerut, solicitat
SEBASTIAN - (latinã) din Sebastia, un oras din Asia Mica; (greacã) sebastos = venerabil
SELENA - (greacã) - Luna
SEPTIMIU - (latinã) = al saptelea
SERAFINA - (ebraicã) = seraphim de foc
SERENA - (latinã) = senin, linistit
SERGIU - (latin ) = servitor
SEVER / SEVERIN - (latinã) = dur, autoritar
SIDONIA - (latinã) din Sidon, un oras fenician
SIGISMUND / SIGMUND - (germanã) sige = victorie mund = protector
SILVESTRU - (latinã) = pãdurean
SILVIA - (latinã) silva = lemn, pãdure
SIMION / SIMON / SIMONA - (ebraicã) Shim'onfiltered = a asculta
SMARANDA - (romana) = privine de la "smarald"
SOFIA - (greacã) = întelepciune
SOLOMON - (ebraicã) shalom = pace
SONIA - variantã a numelui Sofia
SOFRONIE (greacã) sophron = autocontrol
SORIN / SORINA - (romana) soare. Nume tipic romanesc
SOREL - (germanã) = acru
SPIRIDON - (latinã) spiritus = spirit
STAMATE - (greacã) stamato = a opri, stop
STAN / STANISLAV - (slav) stan = guvernare, putere + slav = slavã
STEFAN / STEFANIA - (greacã) stephanos = coroanã
STELA - (romana) = stea
STELIAN - (greacã) stylos = stâlp
SUZANA - (ebraicã) shushan = crin, trandafir
SVETLANA - (slav) svet = luminã

Numele - Litera T

TAMARA - (ebraicã) = date din palma
TEMISTOCLE - (greacã) themistokles = gloria legii: themistos = al legii + kleos = putere, glorie
TEODOR / TEODORA - (greacã) Theodoros = dar de la Dumnezeu : theos = zeu + doron = dar
TEOFIL (greacã) prieten al lui Dumnezeu; theos = Dumnezeu + philos = prieten
TEREZA/TEREZIA - (greacã) theros = vara sau therizein = a strange roadele
TEODOSIE - (greacã) theos = zeu + dosis = dãruit
TIBERIU / TIBOR - (latinã) de la Tibru, râul ce trece prin Roma
TIMOTEI - (greacã) timan = a onora + theos = Dumnezeu
TITUS - (latinã) titulus = titlu de onoare
TITZIAN / TITZIANA - variantã a numelui Titus
TOMA - (ebraicã) Te'oma = geaman
TRISTAN - (celtic) Drystan: drest = rãscoala, tumult; (latinã) tristus = trist
TUDOR - (celtic) Teutorigos = conducãtorul poporului

Numele - Litera V

VADIM - variantã a numelui Vladimir
VALENTIN / VALENTINA - (latinã) valens = puternic, viguros
VALERIA / VALERIU / VALERIAN - (latinã) valere = a fi puternic
VALTER - (germanã) wald = conducator + heri = armatã
VANDA - (slav) = cãlãtorie
VARVARA - variantã a numelui Barbara
VASILE - (greacã) basileus = rege
VERA - (rusa) credinta (latinã) verus = adevãr
VERONA - numele unui oras din Italiua
VERONICA - (greacã) Pherenike = a aduce victoria: pherein = a aduce + nike = victorie; (latinã) Vera icon = imagine reala
VESPASIAN - (latinã) vesper = vest sau seara, vespa = viespe
VICTOR - (latinã) = victorie
VINCENT - (latinã) vincere = a cuceri
VIOLA / VIOLETA - (latinã) = violet
VIOREL / VIORICA - (romana) - de la numele florii viorea
VIRGIL - nume roman de familie
VIRGINIA - (latinã) virgo = virginã, fecioarã
VITALIE - (latinã) vitalis = vital, al vietii
VIVIANA - (latinã) vivus = viu
VLAD - (slav) volod = putere
VLADIMIR - (slavã) volod = a conduce, putere + mer = mare, faima sau mir = pace

Numele - Literele XYZ

XENIA - (greacã) = ospitalitate
WILHELM / WILLIAM - (germanã) wil = vointa, dorinta + helm = protectie
WOLFGANG - (germanã) wulf = lup + gang = cale
YURI - variantã ruseascã a numelui George
YVONNE - (germanã) = arc
ZAHARIA - (ebraicã) Zekaryah = Dumnezeu isi aminteste
ZAMFIRA/ZAMFIR - (romana) = provine de la forma româneascã a pietrei safir (zamfir)
ZENOVIA - (greacã) Viata lui Dumnezeu: Zeno = dumnezeu + bios = viatã
ZINAIDA - (greacã) Zenais = derivat din Zeus = Dumnezeu
ZOE - (greacã) = viata
ZOLTAN - (greacã) provine din zoe = viatã; (turca) sultan
SURSA>INTERNET
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Semnificatia numelui

diemei
Then you can ask how to buy a 18-carat Hermes Birkin, not abandoned a replica one. Firstly you may achieve a lot of money, assumed to say, to achieve the adapted acclimation arise the Hermes, and adjournment until the Find a Store lets you apperceive this accomplishment is adorable to you personally. But this is complete long, which relies on your claimed address for the handbag. And in some cases so you usually are not apprenticed to get the admired bloom and style, but artlessly activate that the Hermes Birkin itself is everything.