Numerele care lipsesc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Numerele care lipsesc

mitzanoo
Administrator
Orice număr, de 1 la 9, care nu figureaza în numele dumneavoastră reprezintă o calitate care vă lipseşte, iar dacă acest număr nu apare nicăieri altundeva va trebui să cultivaţi în mod conştient calitatea respectivă.
Numerologii sunt de părere că numărul care vă lipseşte are implicaţii karmice. Aşadar, acest număr indică o lecţie care trebuie învăţată pe parcursul acestei vieţi, deoarece a fost neglijat sau folosit în mod greşit în precedenta existenţă. Astfel, numărul lipsă devine un număr al karmei. Dacă numărul respectiv nu apare în alt loc - ca, de pildă, în data naşterii, în cifra vocalelor, în cea a consoanelor sau în cea a prenumelui - va trebui să încercaţi să vă cultivaţi calitatea respectivă.
Cifrele 1 şi 9 vor fi prezente în toate numerogramele copiilor născuţi până la data de 31.12.1999, iar cifra 2 în numerogramele celor născuţi începând din 1.01.2000.

SEMNIFICAŢIA NUMERELOR CARE LIPSESC

1 - Persoanelor respective le lipseşte originalitatea. Au nevoie să înveţe să se impună în faţa celorlalţi, să îşi cultive iniţiativa, dorinţa de a învinge, încrederea în sine, capacitatea de a conduce, ambiţia, puterea de voinţă şi fermitatea.
2 - Persoanelor respective le lipseşte sensibilitatea. Au nevoie să înveţe să coopereze cu ceilalţi, să lucreze în echipă, să respecte instrucţiunile şi să dea dovadă de prietenie, bunatate şi respect faţa de sentimentele celor de lângă ei.
3 - Persoanelor respective le lipseşte creativitatea. Au nevoie să-şi cultive o perspectivă mai puţin severă asupra vieţii, simţul umorului şi bucuria de a trăi; trebuie să înveţe să fie prietenoase, optimiste şi sociabile şi să îşi folosească din plin imaginaţia.
4 - Persoanelor respective le lipseşte răbdarea. Au nevoie să îşi dezvolte simţul practic, stabilitatea, tenacitatea, atenţia la detaliu, capacitatea de a munci susţinut timp îndelungat, o perspectivă constructivă asupra vieţii şi o anumită doză de autodisciplină.
5 - Persoanelor respective le lipseşte capacitatea de a se adapta rapid situaţiilor noi şi neprevăzute. Au nevoie să îşi dezvolte această calitate, dar şi să înveţe să nu se teamă de progres, sa fie deschise noului, să comunice cu cei de lângă ele şi să dea dovadă de entuziasm, să îi motiveze pe cei din jur şi să fie ceva mai cutezătoare.
6 - Persoanelor respective le lipseşte simţul de răspundere. Au nevoie să îşi cultive o viziune mai echilibrată asupra vieţii, să înveţe să aprecieze frumosul şi artele; trebuie să îşi dezvolte atât creativitatea, simţul onoarei şi aptitudinea de a armoniza diversele aspecte divergente ale existenţei, cât şi aptitudinile didactice.
7 - Persoanele respective sunt incapabile să îşi analizeze propriul compor-tament. în consecinţă, au nevoie să îşi cultive luciditatea spirituală, să înveţe să nu se mai teamă de singurătate, să dobândească încredere în forţele proprii; de asemenea, trebuie să înveţe să se folosească de intuiţie şi de analiza minuţioasă a situaţiilor cu care se confruntă, să înveţe din propriile experienţe, dezvoltându-şi astfel forţa interioară.
8 - Persoanele respective nu sunt înzestrate pentru domeniul financiar. De aceea, au nevoie să îşi cultive eficacitatea şi seriozitatea in muncă, talentele organizatorice, dar şi să îşi fixeze obiective realiste, să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie şi să îşi dezvolte forţa fizică, să fie independenţi, folosindu-se cu înţelepciune de putere, atunci când o au.
9 - Persoanelor respective le lipseşte generozitatea. Au nevoie să îşi cultive idealuri înalte, porniri umanitare, mila, liberalismul şi toleranţa, să îşi valorifice creativitatea şi să înveţe să nu se teamă de romantism şi de dramatism în viaţă, să înveţe cum să iubească fără să aştepte vreo recompensă.
Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti