Cifre intense

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cifre intense

mitzanoo
Administrator
Arata cre sunt dorinţele dumneavoastră ascunse - Numărul care apare de cele mai multe ori in interiorul numelui dumneavoastra. COCI ALINA- 3+6+3+6+3+9+1+3+9+5+1 Dupa cum se observa ,cifra 3 apare de 4 ori deci 3 este cifra intensa a acestui nume. ClFRELE INTENSE

0- Accentuează conştiinţa de sine şi puterea voinţei, iar numele respectiv favorizează fermitatea, originalitatea şi încrederea in propriile forţe. Această cifră adaugă acelor caracteristici conferite de cifra numelui şi talentul de a conduce, ca şi o importantă doză de iniţiativă.
1- Accentuează sentimentul de înfrăţire cu cei din jur şi încurajează colaborările de orice fel, ca şi o atitudine plină de tact şi de diplomaţie. Caracteristicilor date de cifra numelui această cifră le adaugă capacitatea de a accepta o poziţie secundă, mai degrabâ decât de a prelua conducerea, un simţ al ritmului şi o mare sensibilitate la tot ceea ce experimentează.
2 - Tensiunile legate de cifra 2 se datorează în principal incapacităţii de a colabora cu cei din jur. Este posibil ca aceşti nativi să fie incapabili sa dea dovadă de sensibilitate sau să le displacă să-şi manifeste afecţiunea. Nu sunt în stare să urmeze ordinele şi le displace să comunice cu ceilalţi; le poate fi destul de greu să menţină o atmosferă liniştită în jurul lor.
3 - Influenţa acestei cifre intensifică veselia şi fericirea în abordarea vieţii în general, şi favorizează talentele de amfitrion, sporind creativitatea. Ea adaugă calităţilor conferite de cifra numelui complet arta de a se împăca cu oricine şi ştiinţa colaborării. De asemenea, cifra este favorabilă conversaţiilor de salon".
4 -Accentueazâ atitudinea practicâ şi conformistă în faţa existenţei, darul de a se adapta cu uşurinţă muncii de detaliu, ca şi perseverenţa de a duce la bun sfârşit lucrurile întreprinse. Caracteristicilor date de cifra numelui li se adaugă încăpâţânarea şi excesul de zel în domeniul profesional..
5- Intensifică dorinţa de libertate şi de schimbare. Acest număr adaugă nestatornicie, conştientizarea nevoilor sexuale şi capacitatea de a se adapta cu uşurinţă răsturnarilor de situaţii. Caracteristicile date de cifra numelui sunt completate de capacitatea de a comunica fără probleme cu cei din jur şi de darul de a-i mobiliza şi motiva pe aceştia.
6 - Intensifică sentimentul responsabilităţii şi nevoia de dreptate. Acest număr favorizează creativitatea, in special folosirea artistică a vocii, dar şi predispune la o tendinţă spre alimentaţie excesivă. Influenţa sa sporeşte aptitudinile pedagogice ale nativilor, iar caracteristicilor oferite de cifra numelui complet li se adaugă simţul armoniei şi al echilibrului.
7 - Accentuează nevoia de singurătate şi încurajează folosirea analizei şi intuiţiei în rezolvarea problemelor. Nativii care au cifra intensă 7 au nevoie de propriile experienţe personale, şi anume să facâ propriile greşeli, pentru a putea învăţa din ele. Le displace să primească indicaţii de la cei din jur. Este foarte probabil să manifeste interes pentru metafizică. Această cifră intensă adaugâ un plus de mister cifrei numelui.
8 - Intensifică dezvoltarea unei atitudini foarte eficiente în afaceri şi sporeşte capacitatea de organizare şi cinstea acestor nativi. Persoanele a căror cifră intensă este 8 sunt deosebit de înzestrate pentru tranzacţii financiare, iar preocupările lor includ sportul şi alte activităţi asemănatoare. Cifra intensă 8 adaugă acelor caracteristici date de cifra numelui forţă şi nevoia de succes.
9 - Influenţa acestei cifre sprijină dezvoltarea unei atitudini miloase şi tolerante faţă de cei din jur. Nativii acestui număr se caracterizează printr-un magnetism emoţional şi printr-o ardoare de-a dreptul dramatică. 9 sporeşte valorile umaniste ale nativilor, şi atracţia pentru călătorii, poveşti de dragoste şi idealism în general. Caracteristicilor oferite de cifra numelui li se adaugă o perspectivă extrem de liberală asupra vieţii.
Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti